background image
Alışveriş Sepetim
İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi ve Watsons Card Kullanım Koşulları

Sayın Kullanıcımız,
Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu üyelik sÖzleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek üye Ol işaretine basmanız neticesinde işbu SÖzleşme yürürlüğe girecektir. SÖzleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

1. TARAFLAR


Merkez Ofisi Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5/4, Kat: 4-5, ümraniye, İstanbul adresinde bulunan A.S. Watson Güzellik ve Bakım ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Watsons”);isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2. TANIMLAR


 • Site: http://www.watsons.com.tr adresinde yer alan ve Watsons’ın hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade etmektedir.
 • Mobil Uygulama: Watsons tarafından yÖnetilen mobil uygulamayı ifade eder.
 • Kullanıcı: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 • üye: İşbu SÖzleşme uyarınca http://www.watsons.com.tr adresindeki internet sitesi (“Watsons Web Sitesi”)’ne T.C. kanunları çerçevesinde üye olan reşit olan Kullanıcıları ifade eder.
 • üyelik: üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından doldurulan üyelik formu ile verilen bilgilerin Watsons tarafından onaylanması ve bildirimi ile üye olma işleminin gerçekleşmesidir.
 • SÖzleşme: İşbu üyelik sÖzleşmesini ifade eder. Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması, çerez Politikası ve Aydınlatma Metinleri sayfaları işbu SÖzleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

3. KONU


İşbu SÖzleşme’nin konusu, Watsons internet sitesinde veya mobil uygulamada sunulan hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanma şartları ile üyelik ilişkisine dair hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YüKüMLüLüKLERİ


4.1. KULLANICI’NIN HAK VE YüKüMLüLüKLERİ


4.1.1 üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Watsons yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. üye, Watsons’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Watsons’a bildirmekle yükümlüdür.

4.1.2 üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu SÖzleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine Özgü şifreyi Watsons’a bildirmesiyle kurulur.

4.1.3 üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yÖnetiminden bizzat sorumludur. üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran üye sorumlu olacaktır.

4.1.4 Web sitesinin veya Mobil Uygulama’nın YÖnetimi: üye, Watsons ve Watsons Grup Şirketlerinin Önceden bildirmeden Watsons Web Sitesi veya Mobil Uygulama çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Watsons, Watsons Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

4.1.5 üye, işbu üyelik SÖzleşmesi’nin Watsons Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gÖsterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.6 Web sitesinin kullanımında ASW Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu üye bilmekte ve kabul etmektedir.


4.2. WATSONS’IN HAK VE YüKüMLüLüKLERİ


4.2.1 Watsons, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.


4.2.2 Watsons’ın herhangi bir sebep gÖstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu SÖzleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.


4.2.3 Watsons’ın, üye’lerin bilgilerini Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.


4.2.4 Watsons, Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan Aydınlatma Metni’ninde belirtilen işleme amaçlarına aykırı düşmemek kaydıyla, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.


4.2.5 Watsons, Site’de veya Mobil Uygulama’da kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve üye’leri Site veya Mobil Uygulama üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.


4.2.6. Site’ye veya Mobil Uygulama’ya girilmesi, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın ya da Site’deki veya Mobil Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sÖzleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan Watsons ve Şirket yÖnetim kurulu üyeleri, yÖneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Watsons, sÖzleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


4.2.7 Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan her türlü işitsel, gÖrsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Watsons’a aittir. Kullancı’nın, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Watsons tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Watsons, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın genel gÖrünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki veya Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, Watsons markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Site’de veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; Önceden izin alınmadan ve kaynak gÖsterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ya da mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Watsons’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.


4.2.8. Watsons kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


4.2.9. Watsons tarafından, Site’ye veya Mobil Uygulama’ya ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yÖnelik olarak Site’ye veya Mobil Uygulama’ya erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye veya Mobil Uygulama’ya erişilen tarih ve saat, sitede veya Mobil Uygulama’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


4.2.10 Watsons, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site’ye veya Mobil Uygulama’ya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


5. SÖZLEŞME’NİN FESİHİ


5.1 Watsons, üye’nin üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha Önce reddedilmiş olması, üye hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Watsons tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sÖzleşmeyi feshederek üye’nin statüsüne son verebilir.


5.2 Taraflar, işbu SÖzleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.


6. GENEL HüKüMLER


6.1. MüCBİR SEBEP


Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu SÖzleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.


 • Tabiat hadisesi, tabii afetler (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.),
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terÖr eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yÖnetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler.

6.2. SÖZLEŞME’NİN YORUMU


6.2.1 İşbu SÖzleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu SÖzleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. BÖyle bir durumda, işbu SÖzleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler SÖzleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.


6.2.2. Taraflar, işbu SÖzleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, SÖzleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu SÖzleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yÖnetmelikler dahil sair hukuki mevzuat gÖz Önünde bulundurularak hazırlandığını; bu SÖzleşme’nin standart bir SÖzleşme olmadığını, SÖzleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gÖzetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.


6.3. TEBLİGAT


SÖzleşme ile ilgili her türlü tebligat Watsons’ın SÖzleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.


6.4. YETKİ


Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


6.5. UYUŞMAZLIKLARIN çÖZüMü


Taraflar, SÖzleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve SÖzleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, Öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti gÖstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu SÖzleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.


Soru ve Önerileriniz için 0850 755 99 87 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. destek@watsons.com.tr e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


WATSONS CARD KULLANIM KOŞULLARI


1. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Watsons”) ait Watsons Club Sadakat Programı (“Program”) Watsons Club Üyelik Formunu doldurarak Üyelik Koşulları ve Rıza Beyanını elektronik ortamda veya çağrı merkezi üzerinden kabul eden ve/veya imzalayan kişi (“Üye”), Watsons Club üyelerine yönelik Watsons, Watsons Grup Şirketleri ve tüm bunların şube, bayi, acentelikleri ve ileride katılabilecek diğer şirket ve birimleri ve Program Ortakları tarafından uygulanacak; genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, puan kazanma ve harcama, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olunabilmesi ve indirim gibi avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş müşteri memnuniyeti odaklı Program’a üye olmayı, bu Programdan ve yürürlüğe sokulabilecek diğer uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul ettiğini beyan eder.


2. Program yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir ve 18 yaşından küçüklerin Program üyeliği anne, babası veya yasal vasisinin yazılı onayına tabidir. Programdan yalnızca gerçek kişiler faydalanabilir, şirketler, ortaklıklar ve benzeri kurumlar için Program kapalıdır. Her gerçek kişi yalnızca bir kez Program’a dahil olabilir. Program kişiye özeldir, Program kapsamında edinilen promosyon, puan gibi imkanların başkaları ile paylaşılması söz konusu değildir. Program Watsons tarafından dilediği zaman, herhangi bir sebep ileri sürülmesine gerek olmaksızın sona erdirilebileceği gibi Watsons uygun görmediği Program başvurularını reddetme hakkını da saklı tutmaktadır. Watsons Club içerisinde alışveriş yaptıkça puanlar birikmektedir. Biriken puanların kullanılabilmesi için Watsons Club üye bilgilerinin Watsons web sitesinde veya Watsons mağazalarında yer alan elektronik forma kaydedilmesi, form doldurulduktan sonra cep telefonuna SMS ile gönderilen Aktivasyon Kodu’nun üyelik formuna girilmesi gerekmektedir. Üye’nin katıldığı kampanyanın koşullarına aykırı hareket etmesi, birden fazla Program’a üye olması, bir kampanyadan birden fazla kez faydalanması, kampanya veya teknik aksaklıklardan kaynaklı olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere suistimal içeren bir kullanım gerçekleştirmesi veya Üye'nin yeniden satış veya diğer ticari amaçlarla hareket ettiğinin tespit edilmesi hallerinde Watsons, Üye’nin Program kapsamında kazandığı Watsons Club puanları kısmen veya tamamen silme ve Program üyeliğini sona erdirme hakkını haizdir.
Üye’nin Watsons Club kart oluşturmak adına ücret ödemesi halinde, Watsons Club programına kaydının silinmesi dahil olmak üzere herhangi bir surette Üye’ye ücret iadesi yapılmayacaktır.
Üye, Watsons tarafından düzenlenen her kampanya için en fazla 500 TL veya bu tutarın karşılığı olan Watsons Club Puanı kazanabilir. Watsons, bu tutarı aşan puan kazanımlarını silme hakkını haizdir.
Üye’nin birden fazla Program üyeliği oluşturduğunun tespit edilmesi halinde Watsons, Üye’nin tüm Program üyeliklerini tek bir üyelikte birleştirebilir. Bu işlem esnasında Üye’nin bir kampanyadan birden fazla kez fayda sağladığı tespit edilirse işbu üyellik koşullarına aykırı olarak elde edilen indirim, puan ve diğer avantajlar Üye’nin Program hesabından silinir. Watsons Club üyelik koşullarına aykırı olarak Bu sebeple Watsons’ın zarara uğraması halinde Üye, bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
Üye’nin alışverişi veya siparişi neticesinde kazandığı Watsons Club puanları, ilgili alışveriş veya sipariş içerisinde yer alan ürünlerin iade veya değişim amacıyla Watsons’a teslim edilmesi halinde Üye’nin hesabından silinir. Üye’nin Watsons Club puanı bakiyesinin sıfırın altına düşmesi halinde Watsons, ilgili eksi bakiyeyi Üye’nin daha sonra kazanacağı Watsons Club puanlarından mahsup edebilir ya da ilgili bakiyenin Türk Lirası karşılığı olan tutarı Üye’den talep edebilir.
Üye’nin alışverişi veya siparişi neticesinde kazandığı Watsons Club puanları, ilgili alışveriş veya sipariş içerisinde yer alan ürünlerin iade veya değişim amacıyla Watsons’a teslim edilmesi halinde Üye’nin hesabından silinir. Üye’nin Watsons Club puanı bakiyesinin sıfırın altına düşmesi halinde Watsons, ilgili eksi bakiyeyi Üye’nin daha sonra kazanacağı Watsons Club puanlarından mahsup edebilir ya da ilgili bakiyenin Türk Lirası karşılığı olan tutarı Üye’den talep edebilir.


3. Program dahilinde aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda Üyelerin madde 3’te belirtilen kişisel verileri watsons.com.tr adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğunuz alışverişlerinizden ve bize sağladığınız bilgiler uyarınca bilgilendirme yapılması, Watsons tarafından üyelere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve üyelerin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya Watsons tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üyelerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek üyelerin hizmetine sunulabilmesi, üyelere önerilerde bulunabilmesi, üyelerin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0850 755 99 87 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve üye, Watsons’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve üyenin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla üyelerle iletişime geçilebilir. Üyeler elektronik ortamda bulunan Watsons Club Üyelik Formu’nu doldurulması sırasında Üyelik Koşulları ve Rıza Beyanını kabul etmekle aşağıda belirtilen hususlara onay vermiş sayılırlar.


4. Üye, işbu Program ve ileride oluşturulabilecek müşteri memnuniyeti odaklı başka hizmetlere ilişkin hak ve hizmetlerden yararlanabilmek ve madde 2’de detayları yer alan amaçlarla işlenebilmesi için kendisine ait kişisel verileri (ad, soyadı, adres, telefon numarası, elektronik posta, güncel ve geçmiş sipariş bilgileri, ödeme bilgileri, Watsons Club numarası, Watsons Club şifresi,  yaş, doğum tarihi ve cinsiyet, watsons.com.tr adresinde yer alan Çerez Politikası uyarınca web sitesi kullanımı sırasında kullanılan tarayıcı türü, incelenen web sayfaları, IP adresi, tıklanan hyperlinkler, web sitesine gelmeden önce ziyaret edilen diğer site bilgileri ) doğru ve eksiksiz olarak beyan edeceğini, kişisel verilerinde değişiklik olması halinde çağrı merkezi üzerinden veya web sitesi üzerinden Watsons’a bildirerek güncelleme yapacağını aksi halde Watsons’ın sorumlu olmayacağını ve Üye, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suretiyle üyelik işlemi gerçekleştirmesi durumunda Watsons tarafından üyeliğinin sona erdirilebileceğini ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunmayacağını ve bu sebeple Watsons nezdinde oluşan zararlardan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.


4.1 Üye, Watsons Club programı üzerinden  (alışveriş bilgisi, ad, soyadı, adres, telefon numarası, elektronik posta, sipariş bilgileri, ödeme bilgileri, Watsons Club numarası, Watsons Club şifresi, adres, yaş, doğum tarihi ve cinsiyet gibi kanuna uygun kişisel bilgileri) toplanan kişisel verilerinin watsons.com.tr adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metninde detaylı bir şekilde belirtildiği gibi madde 2’de belirtilen amaçlarla, Watsons’ın iş ortaklarına, tedarikçilerine, A.S. Watson Grup Şirketleri’ne, 6698 Sayılı Kanun uyarınca yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarılabileceğini ve bu kişiler tarafından yasalara uygun olmak kaydıyla işlenebileceğini kabul eder.


4.2 Üye, kişisel verilerinin Program dahilinde ve Üye tarafından aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, Program üyeliği sonlandığında da yukarıda sayılan amaçlarla Watsons, Watsons Grup Şirketleri ve Program Ortakları ile paylaşılmasına, yurt dışına aktarılmasına ve bu firmalarca işlenmesine, aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece açıkça muvafakat eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini 0850 755 99 87 numaralı Watsons İletişim Merkezi’ni arayarak ve talebini içeren yazılı beyanının imzalı bir örneğini Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5, Kat:4-5, Ofis No: 9-10, Ümraniye, İstanbul adresine kimliğini tespit edici bilgi ve belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla ileterek bildirebilir. Ancak Üye, kişisel veri paylaşım tercihlerini değiştirdiği durumlarda kişisel veri aktarımının gerekli olduğu bazı hizmetlerden faydalanamayabileceğini veya paylaşmaktan imtina ettiği kişisel verilerinin hizmetin devamlılığı açısından zorunlu olması durumunda üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder.


4.3 Üye, madde 2’de yer alan amaçlarla ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, email, faks, sosyal medya kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesine kayıt işlemleri sırasında ilgili formu doldurmak veya web sitesindeki aktivasyon işlemi sırasında ilgili soruyu cevaplayarak muvafakat edebilir. Üye, onay verdikten sonra Watsons Club üyeliği devam etmekle birlikte herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa “WTS” yazıp 4946’ya SMS gönderebilir veya 0850 755 99 87 numaralı Watsons İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunabilir veya websitesi üzerinden iletişim tercihlerini değiştirerek ileti gönderilmesinin durdurulmasını talep edebilir. Üye tarafından gönderilen bildirimin Watsons’a ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.


4.4 Watsons, Üyelerin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için Watsons yüzde yüz garanti vermemektedir.


5. Program Üyeleri Watsons ve Watsons Grup Şirketleri ve Program Ortakları’nın önceden bildirmeden Program şartlarını değiştirebileceğini, Programı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları Programın iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Watsons, Watsons Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.


6. Üyelik kapsamında verilen kart kişiye özeldir, kart sahibi dışında başka biri tarafından kullanılamaz, haklar devredilemez ve kötüye kullanılamaz. Aksi halde üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımlar derhal geri alınır ve alınacak her türlü tedbirden ve bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflardan kart sahibi (Üye) sorumlu olur.


7. Watsons Club aktivasyonu için gönderilen SMS’ler Watsons Club Üyelik Formunda belirtilen ve kullanılan Watsons Club'ın bağlı olduğu cep telefonundan gönderilmelidir. Gönderilen her SMS, operatör tarifeleri üzerinden ücretlendirilir.


8. Watsons 3 (üç) yıl boyunca kullanılmayan kartları güvenlik amacıyla silme veya kullanıma kapatma hakkına sahiptir. Üye bu kapatma işlemi nedeniyle herhangi bir talepte  bulunamayacaktır. Watsons Club’ı kapatılan üye kapatma işleminin ardından yeni bir kart başvurusu yapmak durumundadır. Ayrıca Kartın kaybolması ve çalınması halinde durum derhal Watsons’a bildirilecektir. Aksi durumda oluşabilecek her türlü zararlardan Watsons  ve Watsons Grup Şirketleri sorumlu değildir.


9. Üye 18 yaşın üzerinde olma koşulunu sağladığını, üyelik kayıt işlemleri sırasında talep edilmesi durumunda bu koşulu sağladığını gösterir nitelikte kimlik, pasaport vb. resmî belgeleri ibraz edeceğini ve uyuşmazlık halinde Şirket’in defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.


10. Üye, Watsons Club üyeliğini, 1 (bir) hafta önceden 0850 755 99 87 numaralı Watsons İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunmak, kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte talebini www.watsons.com.tr adresindeki iletişim formunu doldurmak ve formun imzalı bir örneğini Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5, Kat:4-5, Ofis  No: 9-10, Ümraniye, İstanbul  adresine kimliğini tespit edici bilgi ve belgeler ile  bizzat elden veya noter kanalıyla iletmek kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın  sona erdirebilir. Bu durumda söz konusu bildirimin Watsons’a  ulaşmasından itibaren 1 (bir) hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dâhilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyeliğin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde üyelik boyunca kazanılan tüm haklar ve kazanımlar son bulur.

11. Watsons Elite Programı: Watsons, Watsons Club internet sayfasında yer alan “Watsons Elite” sekmesi altında yer alan şartları sağlayan üyelerine, aynı sekmede belirlenen çeşitli avantajlar sunduğu Watsons Elite programını oluşturmuştur. Watsons, ilgili sekmede yer alan Watsons Elite programına katılım şartlarını, program kapsamında sağlanacak kampanya, avantaj, indirim ve diğer avantajları dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme hakkını haizdir. Üye’nin ilgili programa dahil olması, Üye’ye herhangi bir kalıcı hak tanımamakla birlikte Üye’nin Watsons Elite Programı’na katılım şartlarını sağlamamaya başladığının tespiti halinde Üye, Watsons Elite Programı kapsamından çıkarılacaktır.

Mağazada Bul

Lokasyonum
Telefon Numarası *
Bir kod girin. *