background image
Alışveriş Sepetim
Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
WATSONS ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Sayın Kullanıcımız,
Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu üyelik sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek Üye Ol işaretine basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

1. TARAFLAR


Merkez Ofisi Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5/4, Kat: 4-5, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunan A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi(“Watsons”);isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2. TANIMLAR


 • Site:http://www.watsons.com.tr adresinde yer alan ve Watsons’ın hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade etmektedir.
 • Mobil Uygulama: Watsons tarafından yönetilen mobil uygulamayı ifade eder.
 • Kullanıcı: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 • Üye: İşbu Sözleşme uyarınca http://www.watsons.com.tr adresindeki internet sitesi (“Watsons Web Sitesi”)’ne T.C. kanunları çerçevesinde üye olan reşit olan Kullanıcıları ifade eder.
 • Üyelik: Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından doldurulan üyelik formu ile verilen bilgilerin Watsons tarafından onaylanması ve bildirimi ile Üye olma işleminin gerçekleşmesidir.
 • Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder. Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metinleri sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

3. KONU


İşbu Sözleşme’nin konusu, Watsons internet sitesinde veya mobil uygulamada sunulan hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanma şartları ile üyelik ilişkisine dair hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1.1 Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Watsons yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üye, Watsons’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Watsons’a bildirmekle yükümlüdür.

4.1.2 Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi Watsons’a bildirmesiyle kurulur.

4.1.3 Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

4.1.4 Web sitesinin veya Mobil Uygulama’nın Yönetimi: Üye, Watsons ve Watsons Grup Şirketlerinin önceden bildirmeden Watsons Web Sitesi veya Mobil Uygulama çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Watsons, Watsons Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

4.1.5 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Watsons Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.6 Web sitesinin kullanımında ASW Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.


4.2. WATSONS’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.2.1 Watsons, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.


4.2.2 Watsons’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.


4.2.3 Watsons’ın, Üye’lerin bilgilerini Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.


4.2.4 Watsons, Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan Aydınlatma Metni’ninde belirtilen işleme amaçlarına aykırı düşmemek kaydıyla, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.


4.2.5 Watsons, Site’de veya Mobil Uygulama’da kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve Üye’leri Site veya Mobil Uygulama üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.


4.2.6. Site’ye veya Mobil Uygulama’ya girilmesi, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın ya da Site’deki veya Mobil Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan Watsons ve Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Watsons, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


4.2.7 Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Watsons’a aittir. Kullancı’nın, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Watsons tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Watsons, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki veya Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, Watsons markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Site’de veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ya da mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Watsons’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.


4.2.8. Watsons kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan, bu bağlantılara erişim sağlanması nedeniyle meydana gelecek zarardan sorumlu değildir.


4.2.9. Watsons tarafından, Site’ye veya Mobil Uygulama’ya ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site’ye veya Mobil Uygulama’ya erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye veya Mobil Uygulama’ya erişilen tarih ve saat, sitede veya Mobil Uygulama’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


4.2.10 Watsons, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site’ye veya Mobil Uygulama’ya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


5. SÖZLEŞME’NİN FESİHİ


5.1 Watsons, Üye’nin Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Watsons tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Watsons tarafından oluşturulan kampanyaların suistimal edilmesi, Üye tarafından olağanüstü veya orantısız bir fayda sağlanması, Üye’nin kampanya koşullarına aykırı davranması, Üye’nin son tüketici olmadığına yönelik kanaat oluşması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üye’nin statüsüne son verebilir veya Üye’nin Site’ye erişimini engelleyebilir.


5.2 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.


6. GENEL HÜKÜMLER


6.1. MÜCBİR SEBEP


Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.


 • Tabiat hadisesi, tabii afetler (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.),
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler.

6.2. SÖZLEŞME’NİN YORUMU


6.2.1 İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.


6.2.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.


6.3. TEBLİGAT


Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Watsons’ın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.


6.4. YETKİ


Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


6.5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.


Soru ve önerileriniz için 0850 755 99 87 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. destek@watsons.com.tr e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


Ek: İnternet Sitesi Kullanım Koşulları


Kullanım Koşulları
Online Satışlar için Hüküm ve Şartlar


1. Genel


1.1 İşbu Online Satışlar için Hüküm ve Şartlar (“Hüküm ve Şartlar”) kapsamında “Watsons” veya “Biz” A.S. WATSON GÜZELLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder. “Müşteri” veya “Siz” Watsons’a sipariş veren kişi, firma, şirket ve kuruluşları ifade eder. Lütfen bu Web sitesini veya mobil uygulamamızı kullanmaya başlamadan önce işbu Hüküm ve Şartları dikkatlice okuyunuz. İşbu Hüküm ve Şartlar, Web sitesine ve mobil uygulamaya erişiminizin ve kullanımınızın şartlarını düzenler. Bu Web sitesi veya Mobil Uygulama, ancak aşağıda belirtilen kullanım şartlarına uymayı kabul etmeniz halinde kullanımınıza açık hale gelir ve Web sitesine ve/veya mobil uygulamayı kullanmaya başladığınızda İşbu Hüküm ve Şartları ve bunlarla bağlı olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Eğer işbu Hüküm ve Şartlara katılmıyorsanız, Web sitesine ya da Mobil Uygulama’ya erişmeyiniz ya da kullanmayınız. Web sitesine ya da Mobil Uygulama’ya erişerek ya da kullanmaya başlayarak, kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


1.2 Tüm siparişleri Watsons’ın son geçerlilik onayına tabidir. Watsons talep edilen ürün veya servisin mevcut olamaması durumunda siparişi reddetme hakkını saklı tutar.


2. Üyelik


2.1 Web sitesi ve mobil uygulamadan sipariş verebilmek için kullanıcı olarak üye olmanız gerekmektedir. Kayıt esnasında:


 • Bize doğru, tam ve güncel kayıt bilgilerinizi sağlamalısınız;
 • Kullanıcı adı ve şifrenizin güvenliğinden siz sorumlusunuz;
 • Bu bilgileri kullanan siz veya yalnızca sizin tarafından yetkilendirilmiş biri olarak kabul edilecektir;
 • Watsons tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebeple muhtemel bir müşteri kaydını reddedebilir veya mevcut müşteri kaydını sona erdirebilir;

2.2 Bize sağladığınız bilgilerde bir değişiklik olması halinde, sizinle daha verimli iletişim kurabilmemiz için, bizi web sitesi/email/telefon ile derhal bilgilendirmelisiniz.


2.3 Hesabınızın 3 yıl süre ile kullanılmaması halinde, sizin kendi korumanız için, hesabınızın artık kullanımda olmadığını kabul edip ve hesabınızı, varsa tüm birikmiş puanlarınızı etkisiz hale getiririz. Bu durumda eğer mevcutsa e-faturalanız imha edilebilir. Böyle bir durumda Web sitesi ve mobil uygulamadan sipariş verebilmek için yeni bir hesap için başvuru yapmanız gerekir.


3. Gizlilik


Üye’nin Watsons Web sitesine veya Mobil Uygulama’ya üye olurken, siteyi veya Watsons Mobil Uygulama’yı kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, watsons.com.tr adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, toplama, kaydetme, düzenleme, kategorize etme, sınıflandırma, saklama, güncelleme, düzeltme, kullanma, analiz etme, değiştirme, yeniden düzenleme ve Türkiye’de ve/veya yurt dışında bulunan ve tamamı Aydınlatma Metni’nde sıralanan üçüncü kişilere aktarma ve bu kişilerce aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi ve bu amaçların sürdürülebilmesi için işleme hakkına sahip olacaktır.


4. Ödeme


4.1 Web sitesi ve mobil uygulama siparişleri için MasterCard, Visa, Amex ve Troy kartları kabul edilmektedir.


4.2 Kredi Kartı Satın Alma Güvenliği hizmeti (örneğin Visa Doğrulama Hizmeti veya MasterCard Güvenlik Kodu) kapsamında müşterilerimiz güvenli alışverişin keyfini kendi kredi kartlarını özel bir şifre ve güvenlik kodu kullanarak çıkarabilirler. Bununla birlikte alışverişte kullanılan kredi kartları geçerli olmalı ve alıcının kendi ismini taşımalıdır. Aksi durumdan şirketimiz sorumlu değildir. Ayrıca müşterilerimizin satın alma işlemlerini güvenli şekilde tamamlayabilmesi için 3D güvenlik adımı uygulanabilmektedir.


4.3 Teslimat için herhangi bir ek bedel ödenmesi gerektiğinde bu durum ödeme işleminin tamamlanmasından önce tarafınıza bildirilecek ve onayınıza sunulacaktır.


4.4 Tüm ürün fiyatları Türk Lirası cinsinden listelenmiştir. Web sitesi ve mobil uygulamada yer alan ürün fiyatları fiziksel mağazalarımızdaki aynı ürünlere ilişkin fiyatlardan farklı olabilir. Bu durumda geçerli fiyat satın alma tarihinde Web sitesi ve mobil uygulamada yer alan fiyatlardır.


4.5 Siparişlerin kabulü Watsons’ın takdirindedir.


4.6 Online işlemlerin güvenli yapılabilmesi için tarafımızca TLS (Transport Layer Security) teknolojisi ve SSL sertifikası kullanılmaktadır.


4.7 Kargo ödemesinde puan kullanılamaz. Kargo için yapılan ödemeden puan kazanılamaz.


5. Diğer Hükümler


5.1 Watsons olarak sadece hizmet ve ürünleri sadece son tüketiciye veriyoruz. Eğer ürünlerimizi son tüketici olarak satın almadığınızı düşünürsek, siparişi reddetme veya iptal etme hakkımızı saklı tutuyoruz.


5.2 Web sitesinin ve mobil uygulamanın tasarımı, içerik, metin, fotoğraf, ses, müzik, artwork, görsel, grafik, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Watsons’a ait aittir ve/veya Watsons tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Söz konusu fikri mülkiyet haklarının sahibinin rızası olmadan indirdiği, kopyaladığı, aktardığı, yayınladığı, sakladığı veya başka herhangi bir şekilde kullandığınız takdirde ilgili yasa ve hakları ihlal ediyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Watsons’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Watsons’ın karşı karşıya kaldığı tazminat, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararları karşılamakla sorumlusunuz.


5.3Kullanıcı, hiçbir koşul ve şartta Watsons’a ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini ve yukarıdaki paragrafta sayılan içerik ve unsurları, Watsons’a yazılı onayı olmadan kendi faaliyetleri için kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yükleyemez. Kullanıcı, Watsons’a ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.


5.4 Web sitesi ve mobil uygulama kalitesi, operasyonu, kullanımı, doğruluğu, zamanlaması, uygunluğu ya da amacıyla ile ilgili; Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden sunulan, erişilen veya temin edilen her türlü mal ve hizmet ile ilgili; Web sitesi ve mobil uygulama erişiminin kesintisiz, hatasız olduğuna veya herhangi bir virüs veya bulaşıcı veya yıkıcı özellikler içermediğine ilişkin; Web sitesi ve mobil uygulamanın siz veya herhangi bir kişi için sakıncalı veya saldırgan olmayacağına ilişkin ve Web sitesi ve mobil uygulamadaki herhangi bir hata, ihmal veya yanlış beyana ilişkin olarak size karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


5.5 Watsons Web sitesi ve mobil uygulamada atıfta bulunulan herhangi bir kişi, kuruluş, isim, ürün veya hizmeti onaylamaz veya tavsiye etmez ve bunlar Watsons’ın görüş veya yaklaşımını yansıtmaz. Watsons, aksi açıkça ve yazılı olarak belirtilmediği sürece, sizinle herhangi bir üçüncü kişi arasında herhangi bir şekilde Web sitesi ve mobil uygulama ile ilgili olabilecek veya bunlar aracılığıyla yapılan herhangi bir işleme taraf olmayacaktır.


5.6 Web sitesi ve mobil uygulamada, üçüncü kişiler tarafından üretilen içerikler veya başka sitelere yönlendiren bağlantılar içerebilir. Watsons, kendisinin doğrudan kontrolü altında bulunmayan üçüncü kişi içeriklerine, üçüncü kişi web sitelerinin operasyonu veya içeriğine (Web sitesi ve mobil uygulamaya yönlendiren linkler içerip içermediğine bakılmaksızın) ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Watsons, kendisinin yazılı ön onayı alınmaksızın başka bir internet sitesine yüklenen bağlantıları kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.


5.7 Watsons, size veya başka bir kişiye karşı haksız fiil veya başka herhangi bir şekilde (ihmal, sözleşmenin ihlali, iftira veya fikri mülkiyet hakkı ihlali dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) nedeniyle aşağıdaki hususlardan kesinlikle sorumlu olmayacaktır:


 • Her türlü doğrudan zarar;
 • Her türlü yansıma veya dolaylı zarar (kâr kaybı dahil ve bunlarla sınırlı olamamak üzere);
 • Sizin Web sitesi ve (gerektiğinde) mobil uygulama kullanımıyla ilişkili olarak herhangi bir üçüncü kişiye verdiğiniz zarar.

5.8 Watsons, web sitesi ve mobil uygulamada yer alan bilgi veya malzemelerin güncel veya doğru olduğunu veya sunulan herhangi bir ürün veya hizmetin mevcut olduğunu garanti etmez. Watson önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Watsons Uygulamalarında görünen materyalleri değiştirebilir.


5.9 Müşteri, ürün yorum ve değerlendirme bölümünde ürünü yorumlama amacı dışında yorum yapmayacağını, konusu suç teşkil eden ya da internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir şekilde yorumda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Watsons, ürün yorum ve değerlendirme bölümünde devamlı olarak inceleme yapmak ve işbu maddeye aykırı şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içeriği yayımlamamak ya da silmek hakkına sahiptir. Müşteri bu konuda nihai kararın münhasıran Watsons’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.10 Web sitesi ve mobil uygulamaya erişim izni verildiği göz önünde bulundurularak bunları kullanmak suretiyle aşağıdaki hususlara uygun davranmak zorundasınız aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendiniz sorumlusunuz. Herhangi bir aykırılık durumunda Watsons, aykırı davranan hesapları askıya alabilir, silebilir, yasal süreç başlatabilir.


 • Telif Hakkı İhlali gerçekleştirmemek veya gerçekleştirilmesine izin vermemek;
 • Web sitesi ve mobil uygulamaya erişimini yasadışı, uygunsuz, müstehcen kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı veya karalayıcı bir amaç için kullanmamak;
 • Web sitesi ve mobil uygulamanın bilgi veya sistemlerine zarar vermemek ve bunu engellemek için gerekli tüm adımları atmak;
 • Watsons Uygulamaları için sağladığı tüm bilgilerin bilgisi dahilinde gerçek ve doğru olduğunu garanti etmek;
 • Watsons’ın Web sitesi ve mobil uygulamaya erişim konusunda araştırma yapmasına muvafakat etmek;
 • İşbu Hüküm ve Şartlarda belirtilen tüm feragat ve sorumluluğa ilişkin sınırlamalara riayet etmek.

5.11 “Watsons” ve diğer “A.S. Watsons Grup Şirketleri’ne” ait ticari markaların izinsiz kullanımı veya çoğaltılması, Watsons haklarının ihlali anlamına gelecektir.


5.12 İşbu Hüküm ve Şartların ihlali halinde, bu ihlalden cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaksınız. Ayrıca Web sitesi ve mobil uygulamanın hukuka aykırı kullanımı ile ilgili olarak Watsons aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı (vekalet ücretleri ve dava masrafları dahil olmak üzere) Watsons’ı muaf tutmak ve tazmin etmek durumundasınız.


5.13 Mücbir Sebep, doğal afet, yangın, sel, kaza, isyan, savaş, devlet müdahalesi, ambargo, grev, işçilik ayaklanmaları veya kontrolümüz dışında gerçekleşen bir sebeple herhangi bir yükümlüğü zamanında veya hiç yerine getirememekten sorumlu değiliz.


5.14 İşbu Hüküm ve Şartlardan doğan hiçbir hak ve yükümlülüğünüzü bizim yazılı ön onayımız olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemezsiniz.


5.15 İşbu Hüküm ve Şartların bir hükmünün herhangi bir yargı alanının kanunları uyarınca geçersiz, kanuna aykırı veya uygulanamaz olması halinde, ilgili yargı alanında, kalan hükümler geçerli, hukuka uygun ve uygulanabilir olmaya devam edecek ve sözü geçen hükümden etkilenmeyecektir.


5.16 İşbu Hüküm ve Şartlar taraflar arasındaki yegâne yazılı anlaşmadır, tüm önceki müzakere, görüşme ve başka anlaşmaları hükümsüz kılar.


5.17 Zaman zaman veya dilediğimiz bir anda, işbu Hüküm ve Şartların hükümlerini yeniden düzenleyebilir, değiştirebilir veya tamamen veya kısmen bütünleyici düzenlemeler yapabiliriz.


5.18 İşbu Kullanım Şartları metni Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar doğrultusunda yorumlanacaktır. İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde yetkilidir.


Mağazada Bul

Lokasyonum
Telefon Numarası *
Bir kod girin. *