background image
Alışveriş Sepetim
Vaderdagsets

FRAGRANCES

30 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında Watsons mağazalardan Nivea Deodorant alışverişlerinde geçerlidir. Bu tarihler arasında yapacağınız 2 Adet Nivea Deodorant alışverişiniz kampanyaya dahil Opet istasyonlarında geçerli 30 TL değerinde Yakıt Puan hediye edilecektir. Kampanyadan yararlanmak için Qumpara uygulamasının mobil cihaza indirilip, kasa fişi veya fatura fotoğrafının uygulamaya yüklenmesi gerekmektedir. Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve bu kampanyaya katılan herkes koşulları eksiksiz Kabul etmiş sayılır:
- Yakıt puanlar 14 Haziran 2021 tarihinde yüklenecektir.
- Yüklenen yakıt puanlar 30 Temmuz 2021 tarihine kadar kampanyaya dahil Opet istasyonlarında sadece benzin veya motorin alışverişlerinde harcanabilecektir.
- Müşterilerin puanlarını Opet istasyonlarında harcayabilmeleri için ödeme sırasında cep telefonu numaralarını ve cep telefonlarına gelen puan harcama şifresini OPET istasyonlarındaki market görevlisine iletmeleri gerekmektedir.
- Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler cep telefonu numaralarının Opet Petrolcülük A.Ş. ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.
- Harcanmayan hediye yakıt puanlar 31 Temmuz 2021 tarihinde silinecektir.
- Aynı kullanıcı kampanyada 2 kez yararlanabilir.
- Kampanya stoklarla sınırlıdır. Belirlenen işlem adedine ulaşıldığında kampanya otomatik durdurulur.
- Gönderilen fişler en geç 24 saat içerisinde kontrol edilir ve kampanya şartlarına uyan tüketicilere kazanmış olduğu hediye çeki bilgisi uygulama içerisinden iletilir.
- Tüketicilerin, alışveriş fişi tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde alışveriş fişini yükleyerek başvuruda bulunmaması halinde kampanyaya katılım haklarını kaybedecektir.
- Kampanya yukarıda belirtilen tarihte gece yarısı sona erer. Bu tarihten sonra gönderilen kasa fişleri geçersiz sayılır.
- Mali değeri olmayan belgeler, satış fişi kopyası ve sevk irsaliyesi, bilgi fişi ile yapılan katılımlar kabul edilmeyecektir, edilemez. Bilgisayar veya telefon ekranındaki bir alışveriş fişi görüntüsünün tekrar fotoğrafı çekilerek iletilmesi, yırtık-parçalanmış fiş/fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş ile kampanya katılımı mümkün değildir; sadece Qumpara uygulamasının standartlarına uygun olacak şekilde cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar bakımından geçerli olacaktır. Buna göre sadece çıplak gözle okunabilen, bulanık olmayan Orjinal fiş fotoğrafı ile katılım sağlanabilmektedir.
- Hediyeler, aboneler arasında transfer edilemez, abone olmayan 3. Kişilere kullandırılamaz. Para ile satılamaz. Nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilemez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz.
-Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
-Tüketicilerin, kampanya koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik ve/veya geçersiz bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır işleme alınmaz.
-“Muhtelif Ürün” veya “Gıda Ürünü” veya “Kozmetik” şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fişler ile kampanyaya katılım sağlanamaz, ödül kazanılamaz.
-Geçerlilik tarihine kadar kullanılmayan ve geçerliliğini yitiren hediye yakıt puanların yerine yenisi verilmez, değiştirilmez veya para iadesi yapılmaz. Süresi içinde kullanılmayan ve ücretsiz indirim hakkı içeren Hediye Yakıt Puanlarına ilişkin Opet Petrolcülük A.Ş. ve QUMPARA herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Tüketiciler, kampanya dahilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden QUMPARA sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını ve Nivea ürünlerinden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden QUMPARA’nın gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
- Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
- QUMPARA savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
- Katılımcı, bu kampanya kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini, anladığını kabul eder.
- 18 yaş altı kişiler kampanyadan yararlanamaz, katılsalar dahi hediye yakıt puanları almaya hak kazanamaz.
- Opet, Nivea ve Qumpara uygulaması kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Qumpara uygulamasında ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir.
- Kampanya'dan kurum ve kuruluşlar ve mağaza çalışanları yararlanamaz. Tüzel kişiler kampanyadan ödül kazanamaz.
- Kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi Qumpara uygulamasından ve www.opet.com.tr adresinden alabilirsiniz.
- Ürünün iade edilmesi halinde tüketicinin, bu Kampanya Koşulları kapsamında aldığı hediyeyi veya Kampanya kapsamında hak kazandığı hediye bedelini de iade etmesi gerekmektedir.
- Farklı e-mail adresleri ile, aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım, kurallara aykırı olup; tespiti halinde, hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı her bir kampanyadan (farklı numaralar ile üyelik gerçekleştirse dahi) kampanya koşullarında belirtildiği adette kazanabilmektedir.
-Kullanıcı, kullanım hakları ve aboneliği kendisine ait tek bir telefon hattı ile üyelik oluşturabilir. Kullanıcı bir cihazdan birden fazla üyelik oluşturamaz. Kullanıcı, üyelik sırasında kendisine ait tüm bilgileri, doğru, eksiksiz vermekle yükümlüdür. Kullanıcı, Kendisine ait olmayan, yanıltıcı, 3. Kişilere ait veya sahte bilgilerle oluşturulan veya tek bir cihazdan farklı telefon numaralarına bağlı olarak oluşturulan tum uyeliklerden adli ve cezai olarak sorumlu olacagini bilir.
- Kampanyaya dahil olan firmalar kampanya koşullarında her zaman değişiklik yapabilir ve istediği zaman kampanyayı sona erdirebilir.
- QUMPARA şirketi kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orjinalini posta yolu ile talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.
-Kullanıcı’nın işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, Şirket’in Kullanıcı’nın üyeliğini askıya almaya veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.Kullanıcı işbu madde kapsamında askıya alınan hallere rağmen Milli Piyango İdaresi düzenlemeleri kapsamında herhangi bir nedenle çekilişe katılma hakkını elde ettiği hallerde, askıya alınma ve kötüye kullanım sebebi ile sadece mevzuatla sınırlı olmak üzere sadece çekilişe katılabileceğini, uygulama üzerinden başka hiçbir kampanyaya katılamayacağı, uygulamadan sadece ilgili mevzuat nedeni ile geçici olarak çekilişle sınırlı olmak üzere yararlanabileceğini bilir. Şirketin Kullanıcının işbu madde kapsamında kampanyalara katılımını sınırlama ve kampanyadan yararlandırmama hakkı saklıdır.
- Sözkonusu kampanya kapsamında , katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte olup, iş bu teyit neticesinde sunulan fiş ve faturalar Vergi Usul Kanunu 359 vd maddeler kapsamında sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespiti halinde bu eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
- Sahte fatura düzenlenme ve bunu kampanya kapsamında sunma eylemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi , manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı firmamız tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Bu hususta tüm hukuki haklarımızı saklı tutarız.
- Uygulama içindeki kampanya, fırsat, ödül ve çekilişlerle ilgili Apple Inc.’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Apple sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiçbir şekilde Apple’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.
- Kullanıcı Sözleşmesi’ne ve Gizlilik Politikası’na Qumpara uygulaması üzerinden erişilebilir.
OPET AKARYAKIT ÇEKİ - 30 TL
Kazanılan hediye yakıt puanlar kampanya kurallarında belirtilen tarihte,müşterilerin cep telefonunayüklenecektir.
- Yüklenen yakıt puanlar yukarıda belirtilen tarihe kadar kampanyaya dahil Opet istasyonlarında sadece benzin veya motorin alışverişlerinde harcanabilecektir.
- Müşterilerin puanlarını Opet istasyonlarında harcayabilmeleri için ödeme sırasında cep telefonu numaralarını ve cep telefonlarına gelen puan harcama şifresini OPET istasyonlarındaki market görevlisine iletmeleri gerekmektedir.
- Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler cep telefonu numaralarının Opet Petrolcülük A.Ş. ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.
- Harcanmayan hediye yakıt puanlar yukarıda belirtilen tarihte silinecektir.

Mağazada Bul

Lokasyonum
Telefon Numarası *
Bir kod girin. *